Billedserier
Hent Adobe Flash player
Sommerfest

Referat fra generalforsamling 2015


Bestyrelsen takker for fremmødet til generalforsamlingen, og for god ro og orden.

Referat fra Generalforsamling i Hornshøj – Smedevad borgerforening
D. 11.03.2015.
31 medlemmer deltog i general forsamlingen.


1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Ulrik Amby


Godkendt!


2. Beretning af Formand Irene Lauridsen


a. Madpakke huset på legehuset, er næsten færdig, Meget tid er brugt der oppe i 2014.
Gynge stativet skal har skiftet en lægter og vejre ud her i 2015. Der mangler kun små ting som skal laves på legepladsen i 2015.
Næste alt materiel er indkøbt til at udføre disse opgaver. Vi har fået nyt sand på legepladsen og der blev også sand i overskud som kom medlemmer til gode. Da der var mulighed for alle som havde lyst kunne hente det overskuende sand i løbet af sensommeren. Vi forventer kun at det er almen vedligeholde som der skal bruges tid, kræfter og penge på de næste par år på vores fælles areal i Hornshøj.
b. Madpakke huset bliver både brugt til både forenings fælles arrangementer og private sammenkomster, som eks. børnefødselsdage, kusine fætter træf, Dagplejetræf.
c. Sankt hans Fest – var vi ca. 50 mennesker til blå og fælles sang på legepladsen.
40 års Jubilæum/ sommerfest med stor kaffe og lagkagebord og sjov for børnene og fællespisning med fælles salat, brød og tilbehør og fælles sang og guitar spil om aften. Ca. 60 mennesker deltog i løbet af dagen.
d. Overnatning på legepladsen blev desværre aflyst pga. af for få tilmeldinger.
e. Juletræs arrangement.
Hvor vi også ca. var 50 mennesker som sang julen ind sammen og vi så det fine Lucia pigerne synge og går optog igen i år.
Vi har købt nye kæder til juletræet det hjælp på belysningen kunne holde til vinter dage med kraftig blæst. Vi havde dog et mindre fugt problem, på juleaftensdag – så den dag sætte vi lanterne med lys på juletræet i stedet for, så det ikke skulle mangle lys juleaften på jule træet. Vi for styr på fugtproblemet inden næste juletræ skal op.
Ang. Uden tilmeldinger er dem som at fungere bedst i vores forening.f. Bybus i Hornshøj.
Trods meget tid, mails, telefon samtaler med både kommunen, Midttrafik og Skave turist fat er bus status i Hornshøj nu:
At vi på nuværende tidspunkt har mistet vores gule bybus.
I nu er det muligt at benytte den blå bus nr. 283 fra Højdevej og ind til Station, som køre 1- 2 gang i time, på hverdag og indtil lørdag eftermiddag.
Vi kan kun opfordre jer til at bruge den BLÅ BUS Og Bybus 8. Ellers kan konsekvensen blive, at vi mister ALT adgang til offentlig transport i Hornshøj.
Bus 283. køre fra Højdevej. Se busplan både på bus skuet og ved bus stoppe skiltet på Højdevej eller læs mere på vores hjemme siden, eller midttrafik.
By bus nr. 8 kan stadigvæk benyttes fra Hornshøj Parken. Den rute står også til evt. at skulle nedlægges. –
Opfølgning: Se artikel fra dagbladet fra d. 21.03.2015. Den er lagt ind efter referatet Vi vil som bestyrelse rette henvendelse til kommune om dette forslag og kæmpe for det ikke sker. Opfordring: Hvis vi som lokal samfund forsat vil bevare mulighed for offentlig transport i vores område. Så benyt bussen – jeres hjælp er nødvendig.
Klippe kort skal købes hos Serven Eleven på station til alle busruter. Der kan kun købes enkle billetter i busserne - I alle by busserne kan rejsekortet anvendes.
Busruten skal i licitation næste år. Så ikke noget nyt bus skur i Hornshøj i denne omgang.
Bestyrelse vil holde øje med hvordan udvikling på bus ruterne 283 og 8 bliver fremad rettet.
g. Hornshøj Vandre klub
Vandreklubben består i bedste "velgående"
Der er 12 - 14 aktive, som benytter sig af samværet.
Udflugterne går nogen gange i vasken, på grund af regnvejr.
Men eks, har der været en god tur til Gindeskov Krat, som et dejligt sted at gå en tur og drikke kaffe.
Vi vil rigtig gerne ha' flere med på gåtur.
Det er ulige uger kl. 9.30 vi mødes ved bænken på hjørnet af Baunevej og Kongehøjen.


h. Hornshøj Bowling Klub består også i bedste "velgående" Ca. 16 friske bowler mødes torsdag aften kl. 20 – 21 i Holstebro Bowling centre.
Beretning er godkendt!


3. Regnskab af kasser Birgith Grønbæk


Legeplads konto lukkes og overskydende kroner overføres til alm. opsparingskonto.
Medlemstallet er en smule faldende siden sidste år.
I Borger forening er der nu 92 husstande som er medlem ud af 110 mulige.
Der forslås et kontingent udvalg, som kan give en ekstra hånd med at indsamle kontingenter ved at kontakte medlemmer personligt for, dem som ikke har betalt kontingent via Net bank.
Ca. 63 % betalt via netbank 25 % har betalt kontakt og 10 % mangler stadigvæk at betale deres kontingent for 2014.
Alle som ikke har betalt kontingent via netbank eller var hjemme ved vores første besøg. Er yderlige blevet kontakter af en fra bestyrelse, og har modtaget skriftlig information om vores kontingent indsamling i deres postkasse, hvis de ikke har været hjemme på vores 2 og 3 indsamling runde.


Der foreslås at der gøres mere reklame for borgerforeningen, når der kommer nye tilflyttere.


Redskabet er godkendt!4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen forslog uændret


Godkendt, uændret!
Kontingentet er forsat: 150 kr pr husstand
For endelige pensionister er det 75 kr. pr husstand.


5. Forslag fra bestyrelsen.


- Indsamling til Hjertestarter I Hornshøj - Generalforsamlingen bør afgøre,
Hvad de tænker om dette forslag.
Der er blandede meninger ang. hjerterstarteren.
Bestyrelsen arbejder videre med dette.
En del spørgsmål vedr. en hjertestarter, skal afklares inden en evt. indsamling bliver sat i gang.


Bestyrelse vil f.eks. undersøger nærme:
Hvad er fordel med en hjerter starter?
Hvad der kræver for, at have en hjerter starte i et lokalt samfund?
Hvordan sikre vi at der er strøm tilføjelse døgnet rundt til en hjerte starter?
Er der eks. kursus i førstehjælp eks. i Hjerte massage i forbindelse med brug og anskaffelse af en hjerte stater?
Er det en fordel at have et lokal ”Hjerter starter Team” i Hornshøj og hvad kræver det?
Hvad koster en hjerter starter og hvad er der af fremtiden omkostninger ved at havde den i vores lokalsamfund. Eks. i forhold til vedligeholdelse af en hjerter starter.
Hvor vil det evt. være bedst at sætte en hjerte starter op i Hornshøj.
Hvor langt er der evt. til andre hjerter starter i nærheden af Hornshøj.
Osv.


Her efter. vil bestyrelsen komme med et beslutningsgrundlag, for om det er et projekt som vi skal starte en indsamling til.


6. Andre indkomne forslag


vi har ikke modtaget nogen indkomne forslag –


Så punktet udgår.


7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer


Bestyrelsesmedlemmer:


På valg:


1. Irene Lauridsen - modtager genvalg – er genvalgt.


2. Allan W, Cloos - modtager ikke genvalg.


3. Tina Søndergård - ikke på valg


4. Janus Matthesen - ikke på valg


5.Birgith Grønbæk - ikke på valg


6. Morten Nielsen - ikke på valg


Lise Lotte Jakobsen er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.


Bestyrelses suppleanter:


På valg:
Per Jacobsen modtager ikke genvalg.


Bjarne Jørgensen - modtager genvalg – Genvalgt som 1. Suppleant
Mette Holm er valgt som 2. suppleant


Revisorer:
Per Jacobsen - modtager ikke genvalg


Poul Jensen - modtager ikke genvalg


Som nye revisorer foreslå bestyrelsen - Peder Borup og Poul Søndergård.
Det er begge valgt til revisorer posten.8. Bestyrelsen opfordrer til, at generalforsamlingen drøfter og tager stilling til:
- Hvilke kommende arrangementer/ tiltag i borgerforeningen ønsker medlemmerne i 2015? Hvilke kræfter vil medlemmerne lægge i det?


Forslag:
En fiske kuttertur
Virksomhedsbesøg – på Linds kemiskefabrik.
Hyggelige spontane komsammen på vores legeplads – eks. kom og smag din nabos honning, mjød m.m
Forsat opmærksomhed på at bevar offentligt transport i Hornshøj.
Vedligeholdelse af veje og fortove I Hornshøj. Pullere ved bump. Gadelys hvor mange er tændt.
Forsat deltagelse i vores fælles sammenkomster i gennem året.9. Bestyrelse forslå at oprette en ”jobbank” i Borgerforeningen.
Ideen er – at hver enkel medlem for mulighed byde ind med hvilken, kompetencer, ideer, tid, de lyst til bidrage til borger forening med.
Bestyrelsen laver en formular på hjemmesiden - hvor man kan tilmelde sig til jobbanken.


10. Eventuelt.


Hvor er øl - bænken som har stået på Hjørnet af Mosebyvej / Kongehøjen?
Bænken er rådnet op. Jern bøjler er hos Irene Lauridsen.


Henny Sørensen oplyser det er kommunal bænk – Borgerforening har fået den af kommunen.
Bestyrelse tag kontakt til kommunen, om en for tildelt en ny bænk.


Opfølgning anskaffelse af ny bænk: Kommunen er blevet kontakten i uge 12. bestyrelsen afventer svar fra dem.


Det forslås igen at et kontingent indsamlingshold bestående af ikke bestyrelses medlemmer, men “alm” medlemmer, hjælpe til med at indsamle kontingenter fremover.
Betaling via Mobil pay, også bliver en betalingsmulighed fremover.
En ny revideret medlemshåndbog til nye tilflyttere.


10. En sang og traktement.
Sang: Det er et dejlig vejr - et solskin vejr. Mette Holm spillet til, på klaver.
Traktement: Smørrebrød – leveret fra Sannes Mad.Opfølgning: Vi efterfølgende blevet gjort opmærksomme på. At lydforholdene desværre var forringet under generalforsamling og at det var svært for alle at høre hvad der blev talt om.
En ting som vi i bestyrelsen, vil være opmærksomme på. Vi fremover forsøger at forbedrer lyden forholdende til vores kommende arrangementer. Så alle for bedre mulighed for at kunne høre hvad der bliver sagt fremover.
God påske til alle. MVH. Bestyrelsen.


Hornshoej-borgerforening.dk  |   Hornshøj  |   7500  Holstebro  |   40932679   |   mail@hornshoej-borgerforening.dk