Billedserier
Hent Adobe Flash player
Sommerfest

Referat fra generalforsamling 18-02-2014


Dagsorden.
Velkomst af Formand: Irene Lauridsen


1. Valg af dirigent: bestyrelse forslå Per Jacobsen
Det blev Per


2. Beretning og fotoshow af formand Irene
Beretning godkendt. Fotoshow velmodtaget..


3. Regnskab v/ Birgith
Der var et mindre overskud i kassen i forbindelse med kontigent indsamlingen.
De overskydende penge blev indført som kontigent betalinger.
Regnskab godkendt.


Donation fra Nordea Bank på 25.000,- øremærket til "Ederkoppenet"


4. Fastsættelse af kontingent:


Kontigent er uforandret. Vedtaget.


5. Behandling af evt, Indkomne forslag
Udgår. Ingen indkommende forslag.6. Valg af bestyrelse. Status er, at vi mangler et medlem samt to supleanter.
Mie Gosmer er fratråt bestyrelsen da hun er flyttet fra området
På valg: Birgith Grønbæk, Morten Nielsen. De modtager begge genvalg.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Der er vedtaget at bestyrelsen suplere sig selv med et ekstra medlem.
Supleanter valgt:
Per jacobsen.
Bjarne Jørgensen8. Valg af revisorer:
På valg: Per Jacobsen og Poul Jensen.
Bestyrelsen foreslår at de bliver genvalgt.
De er genvalgt.9. Eventuelt.
Der blev talt om, at Jan Jacobsen oplever at der spyttes på deres biler på Mosebyvej.
Alle er enige om at det ikke er ok og at vi holder øje.


OPFØLGNING: Problemet er, efter der blev talt om det på generalforsamlingen, gået i sig selv.


10. Traktementet

Hornshoej-borgerforening.dk  |   Hornshøj  |   7500  Holstebro  |   40932679   |   mail@hornshoej-borgerforening.dk