Billedserier
Hent Adobe Flash player
Sommerfest

Nabohjælp


I bestyrelsen har vi besluttet at sætte fokus på begrebet nabohjælp i vores lille samfund.

Hornshøj-smedevad har heldigvis indtil nu være forholdsvis forskånet for kriminalitet, men som bekendt er det altid bedre at forebygge end at helbrede et problem. Derfor håber vi du vil tage dig tid til at sætte dig ind i hvad nabohjælp er og meget gerne tage en snak med dine nærmeste naboer omkring hvordan i kan gribe det an hos jer.


Hvad er nabohjælp?


Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud på. Et godt forhold til din nabo kan være en hjælp både i dagligdagen og i ferien. Nabohjælp handler om at være opmærksom på hinandens boliger og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i nabolaget. Sørg for at naboen kender ”din dagligdag”.


Kontakt og vær hjælpsom overfor fremmede. På den måde signalerer I, at her tager man vare på hinanden.


Indbrud og hærværk kan undgås, hvis man i fællesskab aftaler at være opmærksomme på, hvad der sker i nabolaget. Nabohjælp handler om at hjælpe hinanden, holde øje med hinandens boliger, og dermed forebygge tyverier og meningsløst hærværk.


Husk altid at give din nabo besked, når du er bortrejst. Giv også et telefonnummer eller en adresse. Så kan naboen altid få fat i dig -hvis der skulle ske noget.


Foruden at nedbringe indbrud, hærværk og anden kriminalitet med mellem 16 og 26 % viser forskning også, at i de samfund hvor der findes nabohjælp er sammenholdet mellem beboerne væsentligt bedre end de steder hvor man intet gør.


Sådan kan naboer hjælpe hinanden


Når din nabo er bortrejst, må huset ikke se tomt ud. Du kan f.eks.  • tømme postkassen/sørge for at der ikke stikker post ud af brevsprækken

  • fylde affald i affaldsposen

  • slå græsplænen/skovle sne

  • parkere bilen foran huset eller i carporten

  • hænge vasketøj på tørresnoren.


Og du kan selvfølgelig bede naboen om at gøre det samme, når du er bortrejst. Et godt naboskab forebygger kriminalitet i vores område og skaber tryghed.


Hvad gør jeg, hvis skaden sker


Tag aldrig selv affære. Kontakt altid politiet, hvis noget mistænkeligt finder sted, eller et tyveri bliver opdaget. Nabohjælp skal være en sikker hjælp til dig, din nabo og politiet.


Sådan aftaler I nabohjælp


Nabohjælp er en god hjælp for alle. Snak med dine naboer om en ordning. Brug denne opfordring fra bestyrelsen som en anledning til at få snakken med naboen.


Mærkater
Hvis du synes at Nabohjælp er en god ide, vil vi gerne opfordre alle til at signalere til omverdenen at, i vores område er der nabohjælp.
Vi har skaffet mærkater med nabohjælp logo til at sætte i døren, vinduet eller på postkassen etc. Disse bliver omdelt gratis af bestyrelsen, så hold øje med postkassen.


Nabohjælpskilte i Hornshøj – smedevad


I bestyrelsen drøfter vi, i øjeblikket om vi skal investerer i fysiske skilte omkring nabohjælp, som skal monteres ved de fire indkørsler til vores område. Skiltene skal være med til at signalere til omverdenen at her i området holder vi øje med hvad der sker og vi bekymrer os for hinanden.
Vi vil meget gerne høre jeres mening, så send endelig jeres kommentarer til fusagergosmer@gmail.com
Så vil vi læse alle henvendelser igennem og tage det med på næste bestyrelsesmøde.


Hornshoej-borgerforening.dk  |   Hornshøj  |   7500  Holstebro  |   40932679   |   mail@hornshoej-borgerforening.dk