Billedserier
Hent Adobe Flash player
Sommerfest

JobbankI vores borgerforening bestyrelse, har vi flere forskellige gøremål i løbet af året. 
Og mange af jer, giver gerne en hånd og jeres hjælp til vores forskellige gøremål 
igennem året. Og det er vi super glade for. Eks. med slå med græs på 
legepladsen. Vi vil også gerne frem over, havde jeres hjælp. 
For at vi kan gøre bedre brug af jeres forskellige kompetencer og hvad i hver især 
har tid og lyst til at hjælpe og byde ind med. Vil vi derfor lave en Jobbank, hvor vi 
som bestyrelse, om dem, som kommer efter os kan slå op i når vi har brug for 
hjælp til forskellige gøre mål i borgerforening.
Vi håber i vil hjælpe os og at vi også, på denne måde, kan give flere mulighed for 
at være aktiv del af borgerforening og kommer med jeres input og ideer. Og hver 
enkel så selvfølgelige kun i jobbanken, så længe i selv ønsker det.
Så vi håber, at høre fra jer på vores mail. hornsmed@gmail.com
Eller kontakt eller put en brev i post kassen hos Irene Lauridsen Højdevej 6 
Hornshøj/ tlf. 40932649 - (Skriv ”job nr, Navn, Adr og jeres tlf. nr.) 
Hvis I ønsker at står i vores Jobbank. Det håber vi og skriv gerne hvis I har andre 
ideer/ jobs til vores jobbank. Som vi ikke selv har tænkt på eller har glemt.


Nr. Job beskrivelse Jobbets Tidslængde/ varighed.
1 Hjælp til at stille borde, pynte borde og oprydning til de fremtiden årlige genereal forsamling. Ca.2. timer/ om året. Oftest i februar/ marts mdr.
2 Dirigent til de kommende General forsamlinger fra 2017 Og frem ad rettet. Ca.2. timer/ om året. Oftest i februar/ marts mdr.
3 Hjælp til at dele information ud til medlemmerne. (Det meste sendes ud på mail. Men få medlemmer har ikke mail adgang og nogen gange deles Information ud til alle medlemmer i deres postkasser) Ca. timer 2x 3 gange om året.
4 Årlig hjælp til vedligeholdesaf legepladsen Eks malearbejde, klippen af buske og Træer m.m. Ca. 5 timer om året. Typisk en lørdag i april/ maj. Mdr.
5 Større bygge projekter/ reparation på legepladsen – eks reparation af gyngestativet. ?
6 Slå græs på legepladsen (1 x 1- 2 timer om året. (I perioden april - september. )
7 Hjælp til at samle kontingent ind 3 - 5 timer om året.
8 Sankt Hans fest: Bål taler/ oplæser. 1 – 3 timer 1 – 3 timer inklusion forberedelse.
9 1 – 3 timer inklusion forberedelse. ?
10 Hjælpe med at lave børnesjov og familie hygge på legepladsen ( optakt til sommerfesten 2 time - Typisk i august mdr.
11 Juletræ tændings arrangement. Hjælp til at stille jule træ op 1 – 2 timer sidst i november.
12 Hjælp til at sælge æbleskrive m.m. til Juletræ tændings arrangement. Ca. 2 timer en søndag sidst i november.
13 Hjælp til tage juletræ ned igen. I løbet af uge 52 Ca. 1 time.
14 Synge for til forskellige vores forskellige arrangementer, Ca. 1 – 3 gange om året.
15 Spille musik til vores forskellige arrangementer Ca. 1 – 3 gange om året.
16 Planlægge Virksomhedsbesøg/Museu m besøg m.m. Ca. 1 – 2 om året.
17 Tømme skallespande på legepladsen Ca. ½ time X 1 -2 gange om året.
Hornshoej-borgerforening.dk  |   Hornshøj  |   7500  Holstebro  |   40932679   |   mail@hornshoej-borgerforening.dk