Billedserier
Hent Adobe Flash player
Sommerfest

Generalforsamling 24. januar 2012


Der var 35 der deltog i generalforsamlingen.
Deltagerne sørgede for en rigtig hyggelig aften, hvor snakken gik lystigt.
Varmen var noget fjern, men bestyrelsen kontakter Friskolen desangående. Vi tror på, at der fremover vil være varme.

Per Jacobsen valgtes til dirigent.

Der blev aflagt beretning og regnskab. Regnskabet udviste et underskud på små 6.000 kr., men der er jo også blevet lavet mange nye ting på legepladsen i løbet af 2011.
Beretning og regnskab godkendtes.

Foreningens kontingent fastsattes til kr. 150,00 pr. husstand, dog enlige pensionister kr. 75,00.
Kontingentopkrævning vil igen i 2012 foregå i foråret.

Karsten Meldgård og Morten Jacobsen ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen. De fik en stor tak for deres indsats. Ligeledes var der en stor tak til Inge Lise Almbæk, som har måttet trække sig fra bestyrelsesarbejdet på grund af sygdom.

Birgith Grønbæk genvalgtes til bestyrelsen og nyvalgt blev Mie Gosmer.

Bestyrelsen har altså nu 6 medlemmer. Ifølge vedtægterne skal vi være 7. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde endnu et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen vil derfor opfordre enhver, der kunne tænke sig at arbejde med bestyrelsesarbejdet til at kontakte en i bestyrelsen desangående.

Morten Jacobsen blev valgt til 1. suppleant, og Janus Matthesen valgtes til 2. suppleant til bestyrelsen.

Vore revisorer Per Jacobsen og Poul Jensen genvalgtes.

Sten Mark sørgede for en rigtig god underholdning aftenen igennem. Sten kom omkring Jeppe Aakjær, Carl Nielsen, Benny Andersen og Kaj Munk. Vi fik sunget nogle dejlige sange som enten var digtet af eller skrevet melodier til af de omtalte.

Bestyrelsen vil samtidig herved takke alle, der i det forløbne år har givet en hånd med ved et eller andet.

Bestyrelsen håber også på velvillighed, når vi i løbet af 2012 skal have en hjælpende hånd til et eller andet.

Og tak til alle for rigtig stor deltagelse ved arrangementerne hen over året.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dagsorden


Borgerforeningen er vært ved et lettere traktement, hvorfor det er nødvendigt med
tilmelding senest den 17. januar 2012 til
Britta 2972 4129/ famfeldthaus@hotmail.com eller Henny 9742 8082 hks.kongehojen45@c.dk


I løbet af aftenen vil der være musikalsk underholdning ved lokale beboere.


Dagsorden ifølge vedtægterne:

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag. Forslag meddeles formanden Henny Sørensen senest den 17.01.12 (9742 8082 eller hks.kongehojen45@c.dk)
Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
Bestyrelsesmedlemmer:
På valg: Karsten Meldgaard - modtager ikke genvalg
Morten Jacobsen - modtager ikke genvalg
Birgith Grønbæk - modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår: Birgith Grønbæk, Mie Gosmer og Jane K. Madsen

Bestyrelsessuppleanter:
På valg: Peder Borg Borup.

Bestyrelsen foreslår: 1. suppleant Morten Jacobsen
2. suppleant Janus Matthesen

Revisorer: Per Jacobsen - modtager genvalg
Poul Jensen - modtager genvalg


7. Eventuelt


Hornshoej-borgerforening.dk  |   Hornshøj  |   7500  Holstebro  |   40932679   |   mail@hornshoej-borgerforening.dk