Billedserier
Hent Adobe Flash player
Sommerfest

Byfornyelse Nordøst HornshøjHornshøjomådet er, efter en byplankonkurrence i 2007, planlagt til at rumme ca. 2500 boliger indenfor et
areal på brutto ca. 400 ha. Området er delt op i fem bydele - med form som møller med ca. fem vinger
og et lille bytorv i midten af hver. Det er meningen at udviklingen skal strækkes ud over en periode på
ca. 30 år. Den første ”mølle” er ved at blive detailplanlagt. Den vil kunne rumme ca. 350 boliger på et
areal på ca. 50 ha. Der skal således inddrages en mølle til i kommuneplanen med plads til yderligere ca.
250 boliger.


Den primære vejbetjening af Hornshøjbydelen bliver en ny Østre Ringvej, der skal gå fra Viborgvej-Tvis
Møllevej rundkørslen i syd til Nordre Ringvej ved Hjermvej-rundkørslen - via krydsning med Skivevej og
jernbanen.


Ubygningsrækkefølge

Den første "mølle" nærmest Gl. Hornshøj udbygges fra syd mod nord i et par etaper.


Dernæst følger den næste "mølle" nord for Mosebyvej. Her er der planlagt en skole for bydelen.


Efter udløbet af planperioden skal den tredie "mølle" op mod Skivevej udbygges, før de sidste to "møller"
en gang i fremtiden udbygges øst for den kommende Østre Ringvej.


Her finder du et link til bolig og befolkningsprognose for det nye Hornshøj

Hornshoej-borgerforening.dk  |   Hornshøj  |   7500  Holstebro  |   40932679   |   mail@hornshoej-borgerforening.dk